Danh sách nhân viên

Sinh năm: 1968
Quê quán: Bắc Kạn
Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình và trông trẻ.
Sinh năm: 1964
Quê quán: Hà Nội
Kinh nghiệm: Có 5 năm kinh nghiệm làm giúp việc gia đình.
Sinh năm: 1998
Quê quán: Hải Phòng
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình
Sinh năm: 1995
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm làm giúp việc gia đình
Sinh năm: 1956
Quê quán: Hòa Bình
Kinh nghiệm: 8 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình
Sinh năm: 1960
Quê quán: Hải Phòng
Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm giúp việc nhà
Sinh năm: 1987
Quê quán: Hòa Bình
Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm làm giúp việc gia đình
Sinh năm: 1980
Quê quán: Hà Nam
Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình.
Sinh năm: 1994
Quê quán: Hòa Bình
Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm giúp việc nhà và chăm bé
Đang hiển thị 19 đến 27 của 44 bản ghi

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 1900 636 601
Linh Sugar - 0918 843 000