Danh sách nhân viên

Sinh năm: 1973
Quê quán: Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình và chăm bé.
Sinh năm: 1963
Quê quán: Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm giúp việc nhà và chăm bé.
Sinh năm: 1970
Quê quán: Nam Định
Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình và chăm bé
Sinh năm: 1967
Quê quán: Thái Bình
Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm giúp việc nhà và phụ giúp trông trẻ
Sinh năm: 1989
Quê quán: Hòa Bình
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm giúp việc trông trẻ
Sinh năm: 1962
Quê quán: Mỹ Đức - Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm giúp việc nhà và trông trẻ
Sinh năm: 1966
Quê quán: Bắc Giang
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm giúp việc nhà và chăm bé.
Sinh năm: 1972
Quê quán: Hải Dương
Kinh nghiệm: Có 4 năm kinh nghiệm giúp việc nhà và phụ chăm bé
Sinh năm: 1960
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm giúp việc nhà và chăm bé
Đang hiển thị 28 đến 36 của 44 bản ghi

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 1900 636 601
Linh Sugar - 0918 843 000