Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận
Năm sinh: 1965
Quê quán: Thái Bình
Kinh nghiệm: Giúp việc nhà, chăm bé
Mức lương hiện tại: 6.500.000
Mức lương mong muốn: 7.000.000
Các nơi có thể làm việc: Hà Nội
Đánh giá:

Ưu điểm

Nhanh nhẹn, yêu nghề

Nhược điểm

Chỉ làm tại Hà Nội

Tiểu sử

Nguyễn Thị Thuận

Quá trình làm việc

....

Một số thông tin khác

Mong muốn có công việc ổn định

NHÂN VIÊN GIÚP VIỆC

Sinh năm: 1962
Quê quán: Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Sinh năm: 1965
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1960
Quê quán: Hà Nam
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1979
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1965
Quê quán: Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1969
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 5 năm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0967252998
CSKH - 0967252998