Danh sách nhân viên

Sinh năm: 1973
Quê quán: Ninh Bình
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1973
Quê quán: Bắc Giang
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1981
Quê quán: Nam Định
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1970
Quê quán: Nam Định
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1990
Quê quán: Bắc Kạn
Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1971
Quê quán: Ninh Bình
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1982
Quê quán: Cao Bằng
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1977
Quê quán: Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1966
Quê quán: Cao Bằng
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Đang hiển thị 1 đến 9 của 159 bản ghi

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0967252998
CSKH - 0967252998