Danh sách nhân viên

Sinh năm: 197
Quê quán: Thái Nguyên
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1983
Quê quán: Cao Bằng
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1981
Quê quán: Thái Nguyên
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1972
Quê quán: Thái Nguyên
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1972
Quê quán: Cao Bằng
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1972
Quê quán: Nam Định
Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 198
Quê quán: Hưng Yên
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1972
Quê quán: Thái Bình
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1971
Quê quán: Tuyên Quang
Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm giúp việc nhà
Đang hiển thị 37 đến 45 của 156 bản ghi

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0967252998
CSKH - 0967252998