Danh sách nhân viên

Sinh năm: 1995
Quê quán:
Kinh nghiệm: 2 năm giúp việc nhà
Sinh năm: 1970
Quê quán:
Kinh nghiệm: 7 năm giúp việc nhà, chăm bà. Muốn nhận công việc giúp việc nhà hoặc chăm sóc bà dịp Tết.
Sinh năm: 1971
Quê quán:
Kinh nghiệm: 10 năm giúp việc nhà, chăm người già. Mong muốn nhận công việc giúp việc nhà Tết
Sinh năm: 1977
Quê quán:
Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc nhà, chăm bé. Mong muốn nhận công việc giúp việc nhà, chăm bé dịp tết
Sinh năm: 01/08/1981
Quê quán:
Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc nhà. Mong muốn nhận công việc giúp việc nhà tết.
Sinh năm: 01/08/1987
Quê quán:
Kinh nghiệm: 2 năm giúp việc nhà, chăm bé
Sinh năm: 10/06/1981
Quê quán:
Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc nhà
Sinh năm: 21/07/1985
Quê quán:
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm giúp việc nhà. Mong muốn giúp việc tổng vệ sinh tết.
Sinh năm: 01/08/1981
Quê quán: Chỉ làm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc nhà. Mong muốn nhận công việc giúp việc nhà tết.
Đang hiển thị 37 đến 45 của 47 bản ghi

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0962334438 - 0911703000
CSKH - 0962334438 - 0911703000