Danh sách nhân viên

Sinh năm: 10/04/1972
Quê quán:
Kinh nghiệm: 2 năm giúp việc nhà
Sinh năm: 1974
Quê quán:
Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc nhà
Sinh năm: 1995
Quê quán:
Kinh nghiệm: 2 năm giúp việc nhà
Sinh năm: 1970
Quê quán:
Kinh nghiệm: 7 năm giúp việc nhà, chăm bà. Muốn nhận công việc giúp việc nhà hoặc chăm sóc bà dịp Tết.
Sinh năm: 1971
Quê quán:
Kinh nghiệm: 10 năm giúp việc nhà, chăm người già. Mong muốn nhận công việc giúp việc nhà Tết
Sinh năm: 1977
Quê quán:
Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc nhà, chăm bé. Mong muốn nhận công việc giúp việc nhà, chăm bé dịp tết
Sinh năm: 01/08/1981
Quê quán:
Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc nhà. Mong muốn nhận công việc giúp việc nhà tết.
Sinh năm: 21/07/1985
Quê quán:
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm giúp việc nhà. Mong muốn giúp việc tổng vệ sinh tết.
Sinh năm: 1971
Quê quán: Nam Định
Kinh nghiệm: 4 năm giúp việc nhà, chăm bé. Mong muốn giúp việc nhà tết hoặc tổng vệ sinh...
Đang hiển thị 37 đến 45 của 46 bản ghi

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0918843000 - 0962334438
CSKH - 0918843000 - 0962334438