Danh sách nhân viên

Sinh năm: 18/01/1972
Quê quán:
Kinh nghiệm: 6 năm giúp việc nhà, chăm bé
Sinh năm: 07/09/1969
Quê quán:
Kinh nghiệm: 10 năm giúp việc nhà, chăm bé
Sinh năm: 18/11/1970
Quê quán: Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Kinh nghiệm: 7 năm giúp việc giúp việc nhà, chăm bé
Sinh năm: 1976
Quê quán:
Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc nhà
Sinh năm: 25/10/1974
Quê quán: Tràng Định - Lạng Sơn
Kinh nghiệm: 8 năm giúp việc nhà, chăm bé
Sinh năm: 16/09/1976
Quê quán:
Kinh nghiệm: 6 năm giúp việc nhà, chăm bé
Sinh năm: 02/11/1968
Quê quán:
Kinh nghiệm: 7 năm giúp việc nhà, chăm bé
Sinh năm: 1975
Quê quán:
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm giúp việc nhà, chăm bé
Sinh năm: 10/04/1972
Quê quán:
Kinh nghiệm: 2 năm giúp việc nhà
Đang hiển thị 28 đến 36 của 45 bản ghi

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0911703000 - 0961004301
CSKH - 0911703000 - 0961004301