Phạm Thị Thoan

Phạm Thị Thoan
Năm sinh: 1963
Quê quán: Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 5 năm
Mức lương hiện tại: 7.000.000
Mức lương mong muốn: 8.000.000
Các nơi có thể làm việc: Hà Nội
Đánh giá:

Ưu điểm

chăm chỉ

Nhược điểm

.

Tiểu sử

.

Quá trình làm việc

.

Một số thông tin khác

.

NHÂN VIÊN GIÚP VIỆC

Sinh năm: 1971
Quê quán: Phú Xuyên, Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1981
Quê quán: Cao Bằng
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1972
Quê quán: Thái Nguyên
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1972
Quê quán: Nghệ An
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1974
Quê quán: Lạng Sơn
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1972
Quê quán: Thái Bình
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0967252998
CSKH - 0967252998