Nguyễn Thị Ngoan

Nguyễn Thị Ngoan
Năm sinh: 1975
Quê quán: Hòa Bình
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Mức lương hiện tại: 6.500.000
Mức lương mong muốn: 8.000.000
Các nơi có thể làm việc: Hà Nội
Đánh giá:

Ưu điểm

chăm chỉ

Nhược điểm

.

Tiểu sử

.

Quá trình làm việc

.

Một số thông tin khác

.

NHÂN VIÊN GIÚP VIỆC

Sinh năm: 1974
Quê quán: Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm giúp việc nhà
Sinh năm: 1977
Quê quán: Nghệ An
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm giúp việc nhà
Sinh năm: 1979
Quê quán: Ba Vì, Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm giúp việc nhà
Sinh năm: 1970
Quê quán: Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm giúp việc nhà
Sinh năm: 1975
Quê quán: Thái Bình
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm giúp việc nhà
Sinh năm: 1977
Quê quán: Chương Mỹ HN
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm giúp việc nhà

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0967252998
CSKH - 0967252998