Hứa Thị Hoa

Hứa Thị Hoa
Năm sinh: 1966
Quê quán: Cao Bằng
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm
Mức lương hiện tại: 6.500.000
Mức lương mong muốn: 7.500.000
Các nơi có thể làm việc: Hà Nội
Đánh giá:

Ưu điểm

chăm chỉ

Nhược điểm

.

Tiểu sử

.

Quá trình làm việc

.

Một số thông tin khác

.

NHÂN VIÊN GIÚP VIỆC

Sinh năm: 1962
Quê quán: Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Sinh năm: 1965
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1960
Quê quán: Hà Nam
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1979
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1965
Quê quán: Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1969
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 5 năm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0967252998
CSKH - 0967252998