Danh sách nhân viên

Sinh năm: 1960
Quê quán: Ứng Hòa, Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Sinh năm: 1985
Quê quán: Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1973
Quê quán: Nam Định
Kinh nghiệm: 4
Sinh năm: 1964
Quê quán: Nam Định
Kinh nghiệm: 7
Sinh năm: 18/11/1970
Quê quán: Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Kinh nghiệm: 7 năm giúp việc giúp việc nhà, chăm bé
Sinh năm: 1976
Quê quán:
Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc nhà
Sinh năm: 1989
Quê quán: Nam Định
Kinh nghiệm: 4
Sinh năm: 1977
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm
Sinh năm: 1963
Quê quán: Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang hiển thị 100 đến 108 của 167 bản ghi

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0967252998
CSKH - 0967252998