Phùng Thị Lý

Phùng Thị Lý
Năm sinh: 1962
Quê quán: Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Mức lương hiện tại: 7000000
Mức lương mong muốn: 7500000
Các nơi có thể làm việc:
Đánh giá:

Ưu điểm

Nhược điểm

Tiểu sử

Quá trình làm việc

Một số thông tin khác

NHÂN VIÊN GIÚP VIỆC

Sinh năm: 1962
Quê quán: Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Sinh năm: 1965
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1960
Quê quán: Hà Nam
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1979
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1965
Quê quán: Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 4 năm
Sinh năm: 1969
Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: 5 năm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0967252998
CSKH - 0967252998